Zelfbouw projecten informatie

Op maandagavonden wordt er binnen de DEC gewerkt aan zelfbouw projecten. Daarnaast ontwikkelen we ook in groepsverband nieuwe ontwerpen waarbij we gebruik maken van ieders kennis en sterkte. Deze groep bestaat uit een persoon of 12 en is groeiende. Sluit je aan, er is zoveel dat je kunt uitproberen met deze groep.

Projecten onderhanden zijn:

 • Het ontwerpen en bouwen van een meetzender voor meten van MDS met specs:
  • Frequentiebereik: 100 kHz tot 150 MHz en op 3e harmonische ook 432 MHz band
  • Meetbereik: 0 dBm tot -145 dBm
  • Geijkt tegen standaard met nauwkeurigheid over gehele frequentie gebied van 0.5 dB
  • De ontwerpfase is afgerond, start seriematige bouw november 2017
   Informatie bij o.a. Arie PA3A, Arnold PB0AIC en Mart PH0MH.
 • SDR (Software Defined Radio) en DSP (Digital Signal Processing) an sich
  • Begrijpen van de theorie
  • Gebruik van software als GNU Radio om te experimenteren met DSP
  • Bouwen van een SDR toepassing met behulp van OpenWebRX, GNU Radio en zelfbouw hardware
 • Opzetten van een peilnetwerk op VHF / UHF
  • Ontwerpen van peilapparatuur
  • Software ontwikkeling
  • Bouwen van de peilontvangers en opstellen in een dekkend netwerk
 • Bouwen van loop-antennes met hoog rendement
  • Ontwerp
  • Bouwen prototypes.

Amateurs en andere hobbyisten kunnen zich aanmelden om mee te doen. Iedereen is van harte welkom op maandag avonden.