Zelfbouw Meetzender

Zelfbouw project:

Het ontwerpen en bouwen van een meetzender voor meten van MDS van ontvangers met specs:

  • Frequentiebereik: 100 kHz tot 150 MHz en op 3e harmonische ook 432 MHz band
  • Meetbereik: 0 dBm tot -145 dBm
  • Geijkt tegen standaard met nauwkeurigheid over gehele frequentie gebied van 0.5 dB
  • De ontwerpfase is afgerond, start seriematige bouw in november 2017
    Bouwers kunnen zich nog aanmelden. Informatie bij Arie PA3A, Arnold PB0AIC, Mart PH0MH en Ruud PE0RH.
  • Kosten: ca. 100 EUR
  • Intekenlijst hangt in hoofdzaal van het DEC clubhuis.

De gegevens van het project komen binnenkort downloadable op deze pagina.