Klus zaterdagen

Laatst gewijzigde datum

Diverse HF antennes behoeven onderhoud en voor het verrichten van werkzaamheden hieraan dienen we in gezamenlijkheid hier de schouders onder te zetten.
De eerstvolgende klus- en antennewerk-zaterdag is op 16 april vanaf 10:00 uur.

Buiten de organisator hebben we inmiddels drie collegiale DEC leden die er zullen zijn.

Voor alle anderen graag aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar onder vermelding van Kluszaterdag. Hierbij als opwarmer voor de antenne werkzaamheden een ruwe versie van de videoflim van de werkzaamheden aan de VHF mast van augustus 2021.