DEC op locatie: Velddag 2021

Laatst gewijzigde datum

Als zendamateurs hebben we een gezamenlijke interesse en bezigheid. We komen met enige regelmaat bij elkaar in ons clubhuis om hier over te praten. Ook buiten het clubhuis vinden leden van de DEC elkaar wel om specifieke problemen op te lossen.

 
De Velddag

Twee maal per jaar is er een uitdaging. Zet met eigen middelen een station op dat onafhankelijk van alle nutsvoorzieningen radioverbindingen kan maken. Dit evenement gebeurt niet alleen in Nederland. Het is een wereldwijde activiteit. De gedachte is om in geval van calamiteiten, waarbij alles uitvalt, toch wereldwijde en lokale communicatie te kunnen plegen. De jaarlijkse velddagen zijn hiervoor een oefening.

 
De uitdaging  in de praktijk: Kun je op een leeg veldje een radio station optuigen zonder gebruik te maken van bestaande gebouwen of infrastructuur dat 24 uur in de lucht kan zijn?

Aan deze 24 uur in de lucht zijn is een wedstrijd (een zgn. contest) gekoppeld om zoveel mogelijk radioverbindingen te maken met andere zendamateurs en velddagstations. Dus wie een station op wil bouwen komt aan zijn trekken, wie verbindingen wil maken ook. Het veldje is gelegen in ons geval gelegen op een camping, dus wie ook nog van kamperen houdt heeft een dubbel feestje.
We mogen uitkomen op 6 frequentiebanden (160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter). Er is dus genoeg werk te doen. 6 frequentiebanden betekent 6 antennes.  Afhankelijk van de beschikbare tentruimte en radiosets worden er operator werkplekken gemaakt. Enkele clubleden stellen radiosets beschikbaar, anderen weer antennes,  masten of tenten en het eten wordt ook verzorgd. Met elkaar gaan we weer een mooie DEC clubactiviteit op locatie realiseren.
Op 3 september vanaf 14:00 uur gaan we starten met het opbouwen van het DEC-velddagstation.
Zaterdag 4 september vanaf 14:00 zullen de eerste signalen de ether in gaan en dit willen we volhouden tot zondag 5 september 14:00 uur.
Ben jij geïnteresseerd om deel te nemen, iets aan te leveren, operator te zijn, of gewoon gezellig een bakkie te komen doen? Iedereen is welkom.

Aanmelden bij Wilma PE0WH – wboor (at) xs4all.nl  of Hans PH1V  9991pe (at) gmail.com.
Bekijk: Promo DEC Velddag 2021

1 reactie