AED in het clubhuis

Laatst gewijzigde datum

Dankzij Bram PE1PDF heeft de DEC nu de beschikking over een AED, een Automatische Externe Defibrillator, in bruikleen.
Er bestond binnen de vereniging al langere tijd de wens om een AED in het gebouw aanwezig te hebben, wat door de hoge kosten tot nog toe niet haalbaar leek maar nu dus wel.
We danken Bram hartelijk voor het beschikbaar stellen van de AED.

Voor deelname aan een AED-training (kosten 25 euro), kunt u contact opnemen met het bestuur.