Welkom

DEC nog niet open voor verenigingsactiviteiten

Het bestuur heeft op 28 mei 2020 besloten dat, na raadpleging van de noodverordening van de Veiligheidsregio regio Zuid-Holland-Zuid, het clubgebouw op dit moment nog niet geopend kan worden voor verenigingsactiviteiten waar meerdere clubleden in gezamenlijkheid bij betrokken zijn. Hierdoor zal het gebruik van het antennepark, transceivers en faciliteiten voorlopig alléén voor individuele leden toegankelijk blijven.

Onze ruimten en de toegang daartoe zijn dusdanig klein en smal dat samenkomst van meerde personen op de veilige afstand van 1,5 meter niet mogelijk is. Politie en Toezicht&Handhaving kunnen hierop handhaven met de nodige financiële gevolgen voor zowel het individu (tot €395,00 per persoon en een strafblad) als voor de vereniging (tot €4000,00) per constatering als gevolg.

Oproep aan diegene die gebruik maken de shacks van de DEC om géén gebruik te maken van de aanwezige prullenbakken maar afval zelf mee naar huis te nemen en gebruikt vaatwerk zelf af te wassen en op te ruimen. Daarnaast zorg ervoor dat alle antennes in de stormstand staan vooraleer je het gebouw verlaat.

Mooier kunnen we het voor onze leden op dit moment helaas niet maken maar er is licht aan de horizon en zodra wij enig zicht op verdere versoepelingen hebben zullen wij jullie uiteraard dadelijk informeren en daar waar mogelijk de verenigingsactiviteiten hervatten.

Wat kunnen we al wel met in achtneming van de 1,5 meter regel.

Lees meer…

 

 

Dordrecht 800 jaar stad in 2020: special callsign PA800D

   
 LOG-PAGE                                      Lees meer over Dordrecht 800 jaar Stad op de officiële website.

 

Dordtse Elektronica Club OpenWebRX


OpenWebRX met Raspberry Pi 3B+.
Capaciteit: 5 luisteraars tegelijk, 1 MHz bandbreedte waterval en ontvangst.

 

Dutch Amateur Radio Emergency Service 

De Dordtse Elektronica Club (DEC) is met haar apparatuur, antennes en mankracht een belangrijk steunpunt voor de landelijke DARES organisatie (DARES = Dutch Amateur Radio Emergency Service), en vervult de rol van DARES Regionaal Communicatie Centrum binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid onder de callsign PI9DO. Meer informatie…


De Dordtse Elektronica Club (DEC) – roepletters PI4DEC / PI4D – is een vereniging van radio zendamateurs en elektronica-hobbyisten in en rond Dordrecht met een eigen clubhuis, terrein en antennes. De ideale en gezellige omgeving om over de hobby te praten en hem te beoefenen! Wij hebben ons clubhuis aan de Middelweg 15 te Dordrecht en heten iedereen daar van harte welkom op woensdagavonden van 20.00 tot 23.30 uur of op maandag 20:00 tot 22:30 uur op onze makerspace of tijdens andere activiteiten. Kijk in de Agenda (rechter kantlijn)  wat er op het programma staat. Regelmatig worden er op de vereniging cursussen voor het Full- en Novice-certificaat voor radioamateurs gegeven. Neem even contact op voor de mogelijkheden.


The Dordrecht Radio Club (Dordtse Elektronica Club – DEC)  – callsigns PI4DEC / PI4D – is a club of radio amateurs with good facilities and antennas. Feel free to visit us at our club evenings every Wednesday between 20.00 and 23.30 or Mondays between 20:00 and 22:30 or contact us for more information.