Welkom

DEC-clubgebouw slechts toegankelijk voor 1 persoon tegelijk (updated 9 jan 2021)

Het DEC-clubgebouw is toegankelijk voor activiteiten, maar slechts met één persoon tegelijk.

  • Meld uw voorgenomen bezoek voor 15.00 uur van de dag van uw bezoek via email aan bestuur (at) pi4dec.nl. U krijgt een uitnodigingsmail terug voor 16.00 uur.
  • Bij niet ontvangen van de uitnodigingsmail of een last-minute bezoek, bel met de secretaris 06 183 59 227
  • Binnen het gebouw een mondkampje verplicht.

 

SSB Velddag 2020 met PI4D/P

In de SSB velddag van september 2020 was PI4D COVID-proof als Multi-multi station.
Lees meer over deze velddag…

 

DEC met PA800D in DATV experiment op 2 meter: Not More of the Same – 22 aug 2020 succesvol!

 

Het verslag lees je hier…

 

Dordtse Elektronica Club OpenWebRX


OpenWebRX met Raspberry Pi 3B+.
Capaciteit: 5 luisteraars tegelijk, 1 MHz bandbreedte waterval en ontvangst.

 

Dutch Amateur Radio Emergency Service 

De Dordtse Elektronica Club (DEC) is met haar apparatuur, antennes en mankracht een belangrijk steunpunt voor de landelijke DARES organisatie (DARES = Dutch Amateur Radio Emergency Service), en vervult de rol van DARES Regionaal Communicatie Centrum binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid onder de callsign PI9DO. Meer informatie…


De Dordtse Elektronica Club (DEC) – roepletters PI4DEC / PI4D – is een vereniging van radio zendamateurs en elektronica-hobbyisten in en rond Dordrecht met een eigen clubhuis, terrein en antennes. De ideale en gezellige omgeving om over de hobby te praten en hem te beoefenen! Wij hebben ons clubhuis aan de Middelweg 15 te Dordrecht en heten iedereen daar van harte welkom op woensdagavonden van 20.00 tot 23.30 uur of op maandag 20:00 tot 22:30 uur op onze makerspace of tijdens andere activiteiten. Kijk in de Agenda (rechter kantlijn)  wat er op het programma staat. Regelmatig worden er op de vereniging cursussen voor het Full- en Novice-certificaat voor radioamateurs gegeven. Neem even contact op voor de mogelijkheden.


The Dordrecht Radio Club (Dordtse Elektronica Club – DEC)  – callsigns PI4DEC / PI4D – is a club of radio amateurs with good facilities and antennas. Feel free to visit us at our club evenings every Wednesday between 20.00 and 23.30 or Mondays between 20:00 and 22:30 or contact us for more information.