Welkom

Nieuwe radio interfaces voor PI1DEC-PI8DEC

De laatste week van november zijn in de Dordtse Elektronica Club twee nieuwe DRA36 soundcard interfaces geplaatst bij de VHF- en UHF-opstelpunten PI8DEC en PI1DEC.
De interfaces ondersteunen ook het DARES netwerk; de apparatuur draait de laatste softwareversie van het Dutch Winlink System (DWS).

Lees meer…

 

Cursus Radio Zendamateur online gestart op dinsdag 9 november 2021

De bekende cursus die opleidt tot het behalen van het N-examen en/of F-examen Radiozendamateur is op 9 november gestart.
Voor seizoen 2021/22 is de begeleiding opnieuw online. Je kunt je nog steeds aanmelden.

Lees meer…

 

Verdere verruiming opening clubgebouw Dordtse Elektronica Club (update 30 september 2021)

Met ingang van 26 september is de DEC overgegaan tot een verdere verruiming van de openstelling van het clubhuis, in navolging van het landelijk beleid. Dit houdt in dat de beperkingen zijn opgeheven. Er is geen limiet aan het aantal bezoekers meer en het clubhuis is vrij te bezoeken zonder aanmelding. Het enige dat blijft is de presentielijst, zodat we in het geval van een besmetting de overige bezoekers kunnen informeren.
Lees meer…

 

Verslag SSB Velddag 2021 met PI4D/P op 4 + 5 september 2021

Verslag van de 2021 velddag met PI4D/P.
Lees meer over deze velddag…

 

Terrein Onderhoud bij PI4DEC 24 juli 2021

24 juli is het DEC terrein grondig onderhanden genomen.
Lees en kijk verder…

 

Dordtse Elektronica Club OpenWebRX


OpenWebRX met Raspberry Pi 3B+.
Capaciteit: 5 luisteraars tegelijk, 1 MHz bandbreedte waterval en ontvangst.

 

Dutch Amateur Radio Emergency Service 

De Dordtse Elektronica Club (DEC) is met haar apparatuur, antennes en mankracht een belangrijk steunpunt voor de landelijke DARES organisatie (DARES = Dutch Amateur Radio Emergency Service), en vervult de rol van DARES Regionaal Communicatie Centrum binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid onder de callsign PI9DO. Meer informatie…


De Dordtse Elektronica Club (DEC) – roepletters PI4DEC / PI4D – is een vereniging van radio zendamateurs en elektronica-hobbyisten in en rond Dordrecht met een eigen clubhuis, terrein en antennes. De ideale en gezellige omgeving om over de hobby te praten en hem te beoefenen! Wij hebben ons clubhuis aan de Middelweg 15 te Dordrecht en heten iedereen daar van harte welkom op woensdagavonden van 20.00 tot 23.30 uur of op maandag 20:00 tot 22:30 uur op onze makerspace of tijdens andere activiteiten. Kijk in de Agenda (rechter kantlijn)  wat er op het programma staat. Regelmatig worden er op de vereniging cursussen voor het Full- en Novice-certificaat voor radioamateurs gegeven. Neem even contact op voor de mogelijkheden.


The Dordrecht Radio Club (Dordtse Elektronica Club – DEC)  – callsigns PI4DEC / PI4D – is a club of radio amateurs with good facilities and antennas. Feel free to visit us at our club evenings every Wednesday between 20.00 and 23.30 or Mondays between 20:00 and 22:30 or contact us for more information.