Zelfbouw Projecten

Sind medio 2016 wordt op maandagavonden binnen de DEC gewerkt aan zelfbouw projecten. Daarnaast ontwikkelen we ook in groepsverband nieuwe ontwerpen waarbij we gebruik maken van ieders kennis en sterkte. Deze groep bestaat uit een persoon of 12 en is groeiende.

Projecten onderhanden zijn:

 • Het ontwerpen en bouwen van een meetzender voor meten van MDS met specs:
  • Frequentiebereik: 100 kHz tot 150 MHz
  • Meetbereik: 0 dBm tot -145 dBm
  • Geijkt tegen standaard met nauwkeurigheid over gehele frequentie gebied van 0.5 dB
  • STATUS: ontwerpfase afgerond, start seriematige bouw eind januari 2017
   Bouwers kunnen zich nog aanmelden. Informatie bij Arie PA3A, Arnold PB0AIC, Mart PH0MH en Ruud PE0RH.
  • Kosten: ca. 100 EUR
  • Intekenlijst hangt in hoofdzaal van het DEC clubhuis.

Amateurs en andere hobbyisten kunnen zich aanmelden om mee te doen.