Welkom

NIEUWS:

 

PACC op 9 + 10  februari 2019

Op 9 en 10 februari neemt PI4D weer deel aan de jaarlijkse PACC contest.
Meedoen? In de zaal van het clubgebouw hangt een intekenlijst.

Woensdag 6 februari voorbespreking van de contest om 21:00 uur.

 

Dordtse Elektronica Club OpenWebRX 144 – 146 MHz

 

Dutch Amateur Radio Emergency Service 

De Dordtse Elektronica Club (DEC) is met haar apparatuur, antennes en mankracht een belangrijk steunpunt voor de landelijke DARES organisatie (DARES = Dutch Amateur Radio Emergency Service), en vervult de rol van DARES Regionaal Communicatie Centrum binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid onder de callsign PI9DO. Meer informatie…


De Dordtse Elektronica Club (DEC) – roepletters PI4DEC / PI4D – is een vereniging van radio zendamateurs en belangstellenden in en rond Dordrecht met een eigen clubhuis, terrein en antennes. De ideale en gezellige omgeving om over de hobby te praten en hem te beoefenen! Wij hebben ons verenigingsgebouw aan de Middelweg 15 te Dordrecht en heten iedereen daar van harte welkom op woensdagavonden van 20.00 tot 23.30 uur en tijdens activiteiten. Kijk in de Agenda (rechter kantlijn)  wat er op dit moment op het programma staat. Regelmatig worden er op de vereniging cursussen voor het theorie en CW examen voor radioamateurs gegeven. Neem even contact op voor de mogelijkheden.


The Dordrecht Radio Club (Dordtse Elektronica Club – DEC)  – callsigns PI4DEC / PI4D – is a club of radio amateurs with good facilities and antennas. Feel free to visit us at our club evenings every Wednesday between 20.00 and 23.30 hours or contact us for more information.